Müşteri Bilgilerinin Korunması

Sosyalhobi web sitesine giren ziyaretçilerin mahremiyet haklarının önemli olduğununun farkındayım. Bu konudaki ilkem, sayfa ziyaretçileri hakkında öğrendiğim her şeyi gizli tutmak olmuştur. Örneğin, ziyaretçilerle ilgili gizli veya Kişisel Bilgileri (aşağıda tanımlandığı gibi), yasaların zorunlu kıldığı haller veya ziyaretçiye söz konusu Sosyalhobi hizmetlerinin sunulması için ihtiyaç duyulan durumlar dışında, yapılan işlemle ilgili olmayan herhangi bir üçüncü şahsa verilmez veya satılmaz. Sosyalhobi’nin topladığı bilgilerin bazıları, kimliği belirlenebilir bir kişiye aittir (“Kişisel Bilgiler”). Kişisel Bilgi örnekleri arasında şu tür bilgiler bulunur: isimler, adresler, e-posta adresleri ve telefon numaraları. Bu bilgileri asla üçüncü şahıslara satmayız. Zaman zaman, içindeki tüm isimler, adresler ve diğer Kişisel Bilgiler çıkarılmak suretiyle anonim hale getirilmiş verileri, üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.

Bilgilerin Güvenliği ve Doğruluğu

Gizli bilgileri, şirket içinden veya dışından kullanıcıların yetkisiz erişim girişimlerine karşı korumak için çeşitli bilgi güvenlik tekniklerinden yararlanıyoruz. Kişi bilgilerine erişim hakkı, bu bilgilere yasal bir iş gereği ihtiyacı olan personelle sınırlıdır.

Müşteri Bilgilerinin Muhafazası

Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere, ziyaretçilerle ilgili bilgileri, ticari açıdan gerekli oldukları sürece ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı süreler çerçevesinde muhafaza edilir. Evrak muhafaza süreleri dolduğunda, tüm kayıtları dikkatli bir şekilde imha edilir ve silinir.

SosyalHobi Web Sitesi

Aşağıdaki paragraflarda, SosyalHobi Web Sitesiyle bağlantılı olarak Kişisel Bilgilerin korunması konusundaki taahhütlerimiz açıklanmaktadır.

Ne Tür Bilgiler Topluyoruz ve Bunları Nasıl Kullanıyoruz

Kullanıcılar, kim olduklarını açıklamaksızın ya da kendileri hakkında herhangi bir bilgi vermeksizin SosyalHobi Web Sitesini büyük bir kısmını ziyaret edebilirler. Bununla birlikte, interaktif hizmetlerimizden bazıları, interaktif işlevin etkin duruma geçebilmesi için, kullanıcılardan kendilerini tanıtmalarını ister. Bu gibi durumlarda, kullanıcılardan birtakım Kişisel Bilgiler talep edebiliriz.

Diğer Sitelere Bağlantılar

SosyalHobi, kullanıcılara kolaylık olması bakımından başka sitelere bağlantılar sunmaktadır. Bir bağlantının SosyalHobi Web Sitesinde yer alıyor olması, SosyalHobi’nin bu şirketi, Web Sitesini ya da tanıttığı veya sattığı ürün ve hizmetleri onayladığı anlamına gelmez. SosyalHobi bu tür Web sitesinin gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değildir.

Tanımlama Bilgileri (Cookies)

Tanımlama bilgileri, bir Web Sitesinin sabit diskte saklanmak üzere bir kullanıcının web tarayıcısına gönderebileceği küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri durum, uygulama, tercihler ve diğer kullanıcı bilgilerini saklamak ve yönetmek suretiyle, ağın kullanımını kolaylaştırabilir. Web tarayıcılarının çoğu başlangıçta tanımlama bilgilerini kabul etmek üzere ayarlanmıştır; fakat kullanıcılar bu ayarları, tanımlama bilgilerinin reddedilmesini veya bir tanımlama bilgisi gönderildiğinde kullanıcının uyarılmasını sağlayacak şekilde değiştirebilirler. Tanımlama bilgisi ayarlarının değiştirilmesi konusunda Internet tarayıcınızın Yardım mönüsünden yardım alabilirsiniz. Tanımlama bilgilerinin reddedilmesi, bir bilgisayarın SosyalHobi Web Sitesiyle etkileşim kurma imkanını sekteye uğratmasa da, SosyalHobi Web Sitesi sağlanan belirli işlevlerden yararlanabilmek için, kullanıcıların tanımlama bilgilerini kabul etmesi gerekecektir. Biz tanımlama bilgilerini (kimi zaman başka teknolojilerle birlikte Örn; Google Remarketing) müşterinin durumu, tercihleri, ticari bilgileri ve bir kullanıcı tarafından sunulan diğer bilgileri izlemek ve yönetmek amacıyla, güvenlik amacıyla ve SosyalHobi Web Sitesinin ziyaretçilerce kullanımına ilişkin genel bir bilgi edinmek amacıyla kullanıyoruz.

Muvafakat

Bu siteyi kullanmanız, SosyalHobi Gizlilik İlkelerine muvafakat ettiğiniz anlamına gelir. Bu ilkelerin herhangi bir bölümünü, kendi takdirimize göre, revize ilkeleri SosyalHobi Web Sitesinde yayınlamak suretiyle istediğimiz zaman değiştirme, birtakım yeni ilkeler getirme veya ilkelerin bazı kısımlarını çıkarma hakkımız saklıdır. Değişikliklerden haberdar olmak için, bu sayfayı düzenli aralıklarla gözden geçirin.

Başvuru Bilgileri

SOSYALHOBİ bu Gizlilik Bildirimi’ne ilişkin yorumlarınızı memnuniyetle karşılamaktadır. Bu Bildirimle ilgili sorularınız varsa veya bu Bildirime bağlı kalmadığımıza inanıyorsanız, lütfen Web formumuzu kullanarak bizimle bağlantı kurun.